Budynek na tle nieba

Urban Innovative Actions dla Wołomina

Kolejna szansa na uzyskanie grantów dla naszej Gminy!:) 15 grudnia 2015 r. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, ogłosiła pierwszy nabór wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Wspomniany pierwszy nabór, którego budżet wynosi 80 mln euro, koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską Unii Europejskiej. Dla Wołomina szczególnie istotne powinny być dwie z nich:

  • Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast),
  • Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej.

Głównym celem inicjatywy UIA jest zapewnienie władzom miejskim w całej Europie przestrzeni i środków służących przetestowaniu śmiałych i niesprawdzonych jeszcze koncepcji dotyczących wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań oraz eksperymentalne sprawdzenie, jak dobrze odpowiadają one złożonej rzeczywistości. Wsparcie zostanie udzielone projektom innowacyjnym, dobrej jakości, zaprojektowanym i wdrażanym z udziałem kluczowych zainteresowanych stron, zorientowanym na rezultat oraz możliwym do przeniesienia.


Cytat z podręcznika „Zakres wymagań i obowiązków: Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions, 15/12/2015 – 31/03/2016”

Nabory będą ogłaszane cyklicznie do 2020 roku, jest więc czas na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, ale przede wszystkim pomysłów i kompleksowej strategii ich wdrożenia. Zwróćcie proszę uwagę na wyboldowane treści z załączonego cytatu. Po raz kolejny widać, że liczy się innowacyjność, kreatywna odpowiedź na problemy lokalnej społeczności oraz partycypacja partnerów społeczno-gospodarczych.

Kto może składać wnioski?

  1. Dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców.
  2. Dowolne stowarzyszenie lub ugrupowanie władz miejskich lokalnych jednostek administracyjnych zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmujących co najmniej 50 000 mieszkańców; mogą to być również stowarzyszenia lub ugrupowania transgraniczne, stowarzyszenia lub ugrupowania w różnych regionach lub państwach członkowskich.

Przede wszystkim warto sprawdzić, czy Gmina miejsko-wiejska może starać się o dofinansowanie w świetle punktu 1. Jeśli nie – można rozważyć działania w ramach Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego lub nawiązać współpracę z sąsiednimi gminami.

Więcej informacji znaleźć można na stronie inicjatywy Urban Innovative Actions

Wnioski można składać do 31 marca 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.