rewitalizacja

Rewitalizacja Wołomina – ruszamy!

W tym roku czekają nas pracowite wakacje:) W ramach dotacji na przygotowanie/aktualizację gminnych programów Rewitalizacji Wołominowi udało się pozyskać ponad 120 tysięcy złotych na przeprowadzenie procesu diagnozy i planowania rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców. Dzięki temu możemy poświęcić znacznie więcej uwagi na wypracowanie profesjonalnych rozwiązań oraz konsultowanie ich z mieszkańcami. Na czym polega sama rewitalizacja? Jakiś czas temu pisałem o tym procesie: jest on złożony wymaga przygotowań oraz właściwej diagnozy. Szczególnie zainteresowanych odsyłam do 2 podstawowych aktów normatywnych:

Gmina Wołomin oficjalnie rozpoczęła etap diagnozy problemów. Chciałbym pokrótce przybliżyć Wam zakres działań w tym obszarze.

No to…z czym mamy problem?

Tak ogólnie można by określić zadanie grupy pracowników oraz ekspertów z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju (pomogli m.in. Włocławkowi w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast), którzy przez najbliższe miesiące będą procować na nowym wołomińskim programem rewitalizacji. Z pewnością większość z Was uzna, że aż nadto widoczne są miejsca w naszym mieście,  które wręcz wołają o wsparcie/odnowę i inwestycje. Tak, ale potrzebujemy czegoś więcej aby dokonać właściwej oceny oraz właściwego doboru narzędzi. Warto pamiętać, że obszar rewitalizacji „nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy” (Ustawa o Rewitalizacji, artykuł 10, ust. 2). Dlatego musimy skupić się na najbardziej zdegradowanych obszarach, nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale przede wszystkim społecznym.

Ma to szczególne znaczenie ze względu na nacisk jaki  kładą dysponenci dotacji – instytucje rządowe: odchodzimy od działań punktowych na rzecz tworzenia długofalowych strategii. Ponadto sam proces musi być „multidokumentalny” -to znaczy być uwzględniany, wspierany i rozwijany w innych dokumentach strategicznych: Strategii Zrównoważonego Rozwoju, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej itp. Nawet projektując ścieżki rowerowe warto mieć na uwadze wytyczne i diagnozę Programu Rewitalizacji. To dobry, choć wymagający, kierunek.

Aby uświadomić Wam z czym zmierzamy się w ramach prac przytoczę kilka wskaźników, które powinno opracować każde miasto na serio myślące o profesjonalnej diagnozie:

 • Udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców
 • Wysokość zasiłków pomocy rodzinie w przeliczeniu na rodzinę
 • Liczba założonych Niebieskich Kart
 • Liczba osób z udzieloną pomocą publiczną w związku z alkoholizmem lub narkomanią
 • Udział osób bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym na 100 osób
 • Liczba osób bezrobotnych w podziale na wiek, wykształcenie, okres pozostania bezrobotnym (liczba osób długotrwale bezrobotnych)
 • Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych
 • Liczba dzieci wymagających dożywiania
 • Liczba nieletnich matek
 • Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców
 • Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tys. mieszkańców
 • Średnia powierzchnia mieszkania na 1 osobę
 • Wysokość zadłużenia mieszkań komunalnych przypadająca na jednego mieszkańca mieszkania komunalnego
 • Wysokość zadłużenia mieszkań spółdzielczych przypadająca na jednego mieszkańca mieszkania spółdzielczego
 • Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym
 • Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych i zawiązanych grup nieformalnych
 • Liczba aktywnych organizacji pozarządowych i zawiązanych grup nieformalnych
 • Frekwencja w wyborach samorządowych
 • Liczba konsultacji społecznych w ostatnim roku
 • Liczba budynków przeznaczonych na cele kulturalne
 • Liczba budynków przeznaczona na cele edukacyjne
 • Średnia wartość gruntu na analizowanym obszarze
 • Średnia wartość m2 lokalu na wynajem
 • Wysokość dochodów gminy z podatku od nieruchomości w przeliczeniu na 1 mieszkańca
 • Odsetek budynków generujących emisje niskie
 • Odsetek budynków po termomodernizacji
 • Odsetek budynków wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Odsetek terenów zielonych
 • Poziom hałasu
 • Poziom zanieczyszczenia pyłami
 • Obszary i liczba gospodarstw niepodłączona do kanalizacji, wodociągu i zbiorczego źródła ogrzewania
 • Odsetek budynków wymagających remontu kapitalnego
 • Liczba pustostanów

etc.etc i najlepiej w podziale na konkretne ulice Wołomina a to nie jest nawet połowa, ale wyraźnie pokazuje trend ku szerokiej analizie przestrzeni miejskiej.

Wakacyjne plany

Przed nami ok. 20 spotkań – warsztatów, konsultacji itp. co najmniej 2 eventy oraz znacznie więcej spotkań roboczych. Dzięki pozyskanym środkom otwiera się przed Wołominem szansa wypracowania naprawdę dobrego planu naprawy przestrzeni miejskiej. Stać nas na niezależnych ekspertów i czerpanie inspiracji oraz dobrych praktyk od największych ośrodków miejskich w Polsce.

Czasu niestety nie mamy za wiele. Kalendarz naborów wniosków dla Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego jest nieubłagany, a szkoda. Solidna diagnoza i wypracowanie rozwiązań powinny trwać nawet do roku czasu. Dlatego już jakiś czas temu kilka gmin z terenu woj. mazowieckiego wystosowało pismo do marszałka z prośbą o rozważenie przesunięcie terminu zgłoszenia Programów Rewitalizacji (jesień 2016 r.) – może się uda. Jeśli nie i tak damy radę – innej opcji nie ma:)

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że sam Program Rewitalizacji nie jest równoznaczny z działaniami rewitalizacyjnymi. Na nie przyjdzie czas później. Dokument jest jednak szczególnie ważny, bo stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotacje na wspomniane wyżej działania. Im lepsza jakość wołomińskiego Programu, tym większe szanse na dotacje.

Osobiście jestem zadowolony, że „załapałem się” na realizację tego projektu w naszym mieście. Miło jest czytać opracowania i analizy, ale tworzenie razem z ekspertami kierunków rozwoju i wsparcia dla swojego rodzinnego miasta to zupełnie inna bajka.

 

8 komentarzy

 • Teresa Urbanowska - Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury

  Witam, Też się cieszę, że będę mogła wnieść swój wkład w przygotowanie wspomnianego powyżej opracowania. Znając podejście Łukasza do tego co robi mogę mieć nadzieję, że będzie to konstruktywna praca. Dziękuję za zaproszenie i obiecuję regularne uczestnictwo 🙂

 • zgoda

  Widziałem „rewitalizację” Włocławka. Koszmar. Oby Wołomin to ominęło, nie zasłużył na to.

  • Łukasz M.

   Chodzi o ten nieszczęsny zabetonowany plac?Masz rację to było akurat słabe. W tekście miałem na myśli konkurs Ministerstwa Rozwoju na modelowy plan/pomysł, który to konkurs w zeszłym roku Włocławek wygrał:)Sama rewitalizacja to dalszy etap prac.

 • Grzegorz

  taka moja uwaga z fb. Mam nadzieje, ze konstruktywna i prosze nie traktowac jej jako krytykanctwo.
  Nic mnie nie uwiera i nie narzekam. Zwróciłem tylko uwagę na zaprezentowane wskaźniki. Zarządzanie strategiczne to nic innego jak określenie sobie konkretnego celu , który chcemy osiągnąć w perspektywie kilku lat i cykliczne mierzenie pozwalające ocenić czy idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście warto w procesie diagnozy ocenić jaki jest poziom wskaźnika opisującego obszar który chcemy zmienić. Weźmy pierwszy wskaźnik z listy udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców. Załóżmy, że pozwala nam ocenić ubóstwo mieszkańców. Dane są w OPS ale obejmują wszystkich mieszkańców, bez podziału na ulice. W rewitalizacji powinniśmy określić że jakiś obszar w przestrzeni miasta charakterze się w porównaniu z innymi wysokim wskaźnikiem osób korzystających z pomocy społecznej. Musimy uzasadnić w jakiś sposób że ten obszar wymaga interwencji w procesie rewitalizacji. Czyli te dane, które są w OPS podzielić na określone obszary. Wydaje mi się, że jest to dużo pracy. Załóżmy że ten etap pracy mamy za sobą i wybraliśmy sobie że mamy obszar w którym wskaźnik ten wynosi 100. Określamy sobie cel, że chcemy aby za 5 lat liczba tych osób wynosiła 90. Planujemy szereg działań dzięki którym mamy to osiągnąć. Warto co jakiś czas sprawdzić czy te działania przynoszą oczekiwany przez nas efekt, czyli musimy co jakiś czas mierzyć liczbę osób korzystających z pomocy społecznej w wybranym obszarze. Ile będą kosztowały takie badania? Na pewno będą kosztowne. Warto tez zastanowić się czy wybrany wskaźnik rzeczywiście oceni ubóstwo. Chyba lepiej byłoby mierzyć procent mieszkańców zamieszkujących wybrany obszar korzystających z pomocy społecznej.
  Mój wpis dotyczył tego, że już na początkowym etapie opracowania programy rewitalizacji warto się zastanowić nad wyborem wskaźników i poświęcić temu jeden z pierwszych warsztatów. Tak mi się wydaję, że takiej refleksji zabrakło na etapie pisania wniosku o dotacje na opracowanie programu rewitalizacji.

  • Łukasz M.

   Dzień dobry:)

   Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za uwagi. Moim zdaniem diagnoza będzie jednym (o ile nie najcięższym) zadaniem w tym projekcie. Mamy masę pomysłów, rozwiązań i narzędzi do opracowania wskaźników oraz ich monitorowania, niestety jest trochę gorzej z czasem, ale jesteśmy dobrej myśli. Jestem fanem nowoczesnych rozwiąząn IT i myślę, że tutaj znajdzie się miejsce do optymalizacji „cyfrowej” przetwarzania i monitorowania ww. danych.

   W żadnym wypadku nie traktuję Pana słów jako „krytykanckich” – proszę śmiało pisać. Z wielką uwagą zapoznam się z pan zdaniem, bo czuje, że ma Pan spore doświadczenie w tego typu projektach.

   Pozdrawiam,
   Łukasz

 • Michał Janik

  Hmm, recepta zarysowana w artykule to jak dla mnei znakomity sposób, żeby wydać kupę kasy, zakopać się w różnych „programach” i multidokumentach, a w rezultacie nie zrobić nic.

  • Łukasz M.

   Panie Michale – powiem, tak: gdyby nie te programy i multidokuemnty – faktycznie można by było nic nie zrobić i… nic by się nie zrobiło. Teraz przy każdym naborze wniosków na dofinansowanie projektów samorządowych są one niezbędne…a coraz częściej weryfikowana jest ich jakość i realizacja/wdrażanie.

   Pozdrawiam,
   ŁM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.