Month: Listopad 2015

Lednice – wymiana doświadczeń w ramach grupy roboczej V4 (Grupa Wyszehradzka)

Pod koniec października miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu grupy roboczej poświęconej działaniom informacyjno-promocyjnym Funduszy Europejskich (FE) w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej. Spokojna i malownicza miejscowość Lednice (Czechy, południowe Morawy, niedaleko granicy z Austrią i Słowacją), była świetnym miejscem na zorganizowanie 2 dniowego eventu…świetnym choć trochę „dalekim”;). Uczestnikami byli nie tylko przedstawiciele administracji rządowej, ale również Czytaj dalej